Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné informácie

Obec Chropov sa nachádza na západnom Slovensku,  pod úpätím Bielych Karpát 13 kilometrov od okresného mesta  Skalica. Cez celú obce preteká potok zvaný Chropúvka. Zo sakrálnych pamiatok je najvýznamnejší rímsko-katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého, ktorý dal postaviť v roku 1768 Jozef Nyáry. V roku 1993 bola za prírodné  chránené územie vyhlásená Chropovská strž. Vďaka výskytu skamenelín mikrofauny predstavuje významný objekt s možnosťou výskumu vývoja územia od treťohôr až po súčasnosť. Obec je napojená na cyklotrasy do Skalických hôr.

Obec má svoje erb aj svoju zástavu. Má 377 obyvateľov po sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Patrí medzi najstaršie obce v Skalickom okrese. Písomná zmienka o obci nie je na 100% overená z roku 1262, pretože  história zasahuje až do územia terajšieho mesta Hlohovec a následne do terajšej dediny Podbranč.

Rozloha katastra obce je 1779 ha. Obec susedí s katastrami obcí Koválovec, Radošovce, Lopašov, Častkov, Chvojnica, Radějov – Česká republika a horami so Skalicou.

V obci je obecný úrad, obchod, hostinec, kultúrny dom, športové ihrisko, požiarna zbrojnica, knižnica, rímsko-katolícky kostol, farský úrad, podnik na drevovýrobu. Tiché prostredie lúk a hôr v katastri umožňuje život veľkému množstvu zveri, ktorá má neopísateľnú krásu, treba však povedať, že aj Poľovná spoločnosť Daniel  Raková Chropov má na tom veľkú zásluhu svojim obetavým prístupom.

Pamiatky, zaujímavosti

 • rímsko-katolícky sv. Jána Nepomuckého
 • Prírodná pamiatka Chropovská strž
 • Prírodná pamiatka Raková
 • CHKO Biele Karpaty

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Futbalové ihrisko
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Využívaný komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad